Povinné dokumenty

2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu pro rok 2020 výhled 2020 - 2022

2019

Schválený rozpočet pro rok 2019

Schválený rozpočet pro rok 2020

Návrh rozpočtu pro rok 2019 výhled 2020 - 2021

Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

Příloha k výroční zprávě 2018 I

Příloha k výroční zprávě 2018 I​I

Výroční zpráva základní školy Ropice za školní rok 2018/2019

Školní řád

2018

Rozpočet pro rok 2018

Rozpočet pro rok 2018 výhled 2019 - 2020

Výroční zpráva 2018

Školní řád 2018

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2017

Výroční zpráva 2017

Účetní uzávěrka 2017 včetně přílohy

Protokol o schvalování účetní závěrky 2017

Výpis z usnesení o schválení účetní závěrky 2017

GDPR

Informace školy o ochraně osobních údajů

Informace školy o ochraně osobních údajů - školka

Oznámení pověřence

Projekty

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Ropice I

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky a děti v ZŠ a MŠ Ropice II

Dotace Státního fondu životního prostředí České republiky na Školu v přírodě ve Filipovicích 2018

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice I - předmět a cíle projektu

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice II - financování projektu

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice III

mléko do škol

Naše škola se podílí na podpoře zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků prostřednictvím projektu
Mléko do škol

ovoce a zelenina doškol

Naše škola se podílí na podpoře zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny prostřednictvím projektu
Ovoce a zelenina do škol

Close Menu