Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny

Naše školní družina celoročně zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Nejsme pouhé hlídání dětí. Chceme v dětech rozvíjet dovednosti důležité pro život ve společnosti a prostřednictvím našich aktivit výchovy mimo vyučování je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Děti se v družině učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat ostatní.

Činnost naší školní družiny se bude orientovat především na tyto oblasti:

Jsme jedna rodina - školní družina

Poznat nové kamarády je vždycky príma, co mají rádi, co nejraději dělají. Vymýšlíme družinové heslo, povídáme si o tom, co bychom mohli v družině dělat. Bez pravidel to ale nejde. Povídáme si o tom, co je ve školní družině dovoleno, co ne, jaká pravidla platí v tělocvičně, v jídelně, v parku.

Pojedeme na výlet

Na výlet se můžeme vydat, aniž bychom opustili školní družinu, ale čekají nás i opravdové výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí. Naučíme se pracovat s mapou, řekneme si, co s sebou na výlet, základy první pomoci, dopravní výchovy atd.

Jak se žije jinde

Budeme se zabývat světem kolem nás. Jednoduchým a zábavným způsobem se snažíme dětem přiblížit život jinde, např. jak si hrají děti jinde, co jedí, jak se oblékají, jaké mají zvyky a tradice, čím se od nás liší a v čem jsou třeba úplně stejné atd.

Barevná ekologie

V tomto tématickém okruhu je naší snahou vést děti k hospodárnosti a ohleduplnosti ve výtvarných a pracovních činnostech. Ukážeme dětem, jak z běžně dostupných a použitých věcí a materiálů vyrobit něco nového. Redukováním odpadových materiálů a omezením nákupů chráníme přírodu a životní prostředí. Zapojíme se rovněž do regionálních soutěží ve sběru druhotných surovin.

S knížkami jsme kamarádi

Dnešní děti většinou raději vysedávají před televizní obrazovkou nebo u počítače, než aby si přečetly nějakou knížku. Přečtením zajímavého úryvku, vyprávěním obsahu knížky, vyzkoušením toho, co v knížce prožívá a provádí hlavní hrdina, instalací příruční knihovny přímo v družině, návštěvou školní a obecní knihovny děti motivujeme ke čtení.

Dál, výš, rychleji

Většina dětí si ráda dokazuje, jak je šikovná, co všechno zvládne, ale ty, které tuto potřebu nemají, nenutíme. Nabízíme dětem různé sportovní aktivity v tělocvičně nebo v parku.

Chytrá hlavička

Něco pro ty děti, které raději než sportovními výkony tráví čas gymnastikou mozku: hádanky, tajenky, osmisměrky, hlavolamy, skládání puzzle, piškvorkový turnaj atd.

Těšíme se na svátky

Slavíme významné dny a svátky, pamatujeme na kamarády, kteří mají svátek, vyrábíme dárečky pro své blízké. Připravujeme se na Vánoce a Velikonoce.

Vaření - hra pro děti

Jak si hezky prostřít stůl, uvařit si čaj, připravit si svačinku, chovat se slušně u stolu – tohle všechno brzy zvládneme. Vyzkoušíme několik jednoduchých receptů ze sezónních surovin.

Během našich činností budeme pracovat s papírem, textilem, dřevem, kovy, vlnou, korálky a s přírodninami (důraz budeme klást na využití odpadních materiálů). Budeme používat běžné techniky jakostříhání, lepení, trhání, montáž a demontáž. Z ručních prací to budou například vyšívání a tkaní.

Všechny činnosti v školní družině jsou dobrovolné. Každé dítě se může rozhodnout, zda danou aktivitu vyzkouší nebo ne.

Dvoutýdenní podrobnější přehled o činnostech bude vždy aktuálně vyvěšen na informační nástěnce školní družiny.

Nejnovější příspěvky

Close Menu