Základní škola

Naše škola

Podrobnější informace o školství v Ropici procházejí z roku 1810, kdy paní hraběnka Gabriela Celesta vybudovala pro děti jednotřídní obecnou školu.V roce 1910 byla postavena nynější budova základní školy jako základní škola s polským vyučovacím jazykem.Velmi těžkou zkouškou byla pro vývoj školství v Ropici druhá světová válka, která ovlivnila na několik let nejednu generaci V době okupace byly školy pouze s německým vyučovacím jazykem a mateřský jazyk byl potlačen.Po okupaci měli učitelé velmi těžkou práci s napravováním chyb germanizace a ve škole se začalo učit jazykem mateřským, což v našem regionu znamená českým a polským.V době totality výuka probíhala podle výnosu ministerstva školství a tehdejších pětiletých plánů na dvou školách. Základní škole a Szkole Podstawowej, které v obci fungovaly do 31. 12. 2002.

Školství současnosti je ovlivněno přeměnou společnosti na demokratické zřízení, které bylo nastoleno Sametovou revolucí 17.listopadu 1989.

V roce 2003 se školská soustava proměnila na příspěvkové organizace a od této doby se škola v Ropici stala jedním právním subjektem, který sdružuje několik samostatných celků.

Vzdělávací programy a volnočasové aktivity

1. – 5. ročník RVP ZV, ŠVP – Tvořivá škola-

Dětem nabízíme kroužky, které pracují na škole celoročně od října do května a kde mají možnost rozvíjet svůj talent v oblasti, která jim vyhovuje.

SRPŠ a Macierz Szkolna spolupracují úzce se školou a podílejí se na školních i mimoškolních aktivitách.

Školní družina

Na škole je školní družina, která má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. – 5. ročníku (z kapacitních důvodů přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku).

S dětmi pracují tři vychovatelky, aby byla využita kreativita dětí a umožněno dělení dětí na skupiny.

Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, děti mají k dispozici audio přístroje, video a televizi, spoustu stavebnic, hraček a knih. Děti mají možnost pracovat na počítačích, navštěvovat tělocvičnu, venkovní hřiště a obecní knihovnu.

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Základní škola

2. místo v minikopané!

        V úterý 13.11. se žáci ZŠ Ropice zúčastnili tradičního turnaje v minikopané ve Smilovicích. Turnaje se zúčastnila

více zde »

Kontakty

Základní a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace

Ropice 146 :: 739 61

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Byrtusová Irena

 • ZŠ: 558 735 002
 • MŠ: 553 038 986
 • PMŠ: 553 038 987
 • Družina: 604 516 523
 • Jídelna: 558 735 323
 • ZŠ Nebory: 558 346 352
 • byrtusovairena@seznam.cz
 • Mateřská škola – Przedszkole IZO 107622211
 • Mateřská škola IZO 150017367
 • Základní škola IZO 102068941
 • Základní škola s p.j.v. IZO 102080038
 • Školní družina IZO 119601117
 • Školní jídelna IZO 150017383
 • Školní jídelna – výdejna IZO 150073267
 • IČO : 75026473
 • ID datové stránky : swimg6k
Close Menu