Enviromentální výchova

Enviromentální výchova

Obecná charakteristika environmentální výchovy (EVVO):

můžeme v nejširším pojetí chápat jako souhrnné označení pro komplex často značně se různících  přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou

Akce probíhající v rámci EVVO

V rámci Environmentální výchovy (EVVO) jsou žáci:

 • vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí,
 • podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí.

EV ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

EV se v základním vzdělávání věnuje

 • základním podmínkám života,
 • ekosystémům,
 • vztahu člověka k prostředí,
 • souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí.

Mezinárodní dny významné pro životní prostředí

 1. leden – Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
 2. únor – Světový den mokřadů
 3. březen – Světový den lesů
 4. březen – Světový den vody
 5. duben – Mezinárodní den ptactva
 6. duben – Mezinárodní den mrkve
 7. duben – Světový den zdraví
 8. duben – Den Země
 9. víkend v květnu – Mezinárodní den ptačího zpěvu
 10. víkend v květnu – Světový den stěhovavých ptáků
 11. květen – Den Slunce
 12. květen – Mezinárodní den biologické rozmanitosti
 13. květen – Evropský den národních parků
 14. květen – Den otvírání studánky
 15. červen – Světový den životního prostředí
 16. červen – Světový den oceánů
 17. červen – Den květů
 18. říjen – Evropský den bez aut
 19. říjen – Den stromů
 20. listopad – Světový den vědy pro mír a rozvoj
 21. prosinec – Mezinárodní den hor

Recyklohraní

Vážení rodiče, naše škola je zapojena do programu Recyklohraní. Během roku děti sbírají a následně nosí do školy vyřazené baterie používané v domácnosti (nesmí být rezavé, rozbité nebo tekoucí) a zároveň mohou plnit úkoly, které jsou součástí recyklohraní. Za to vše naše škola získává body, které se na konci školního roku vyměňují za pomůcky do školy.

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavních parků.

Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol

Zajímavé odkazy, kde najdete informace k EVVO

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Základní škola

Zahájení školního roku

Včera dne 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021. Vlivem nepříznivého počasí, letos zahájení probíhalo

více zde »

Kontakty

Close Menu