Enviromentální výchova

Enviromentální výchova

Obecná charakteristika environmentální výchovy (EVVO)

V rámci Environmentální výchovy (EVVO) jsou žáci:

 • vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí,
 • podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí.

EV ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

EV se v základním vzdělávání věnuje

 • základním podmínkám života,
 • ekosystémům,
 • vztahu člověka k prostředí,
 • souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí.

Recyklohraní

Vážení rodiče, naše škola je zapojena do programu Recyklohraní. Během roku děti sbírají a následně nosí do školy vyřazené baterie používané v domácnosti (nesmí být rezavé, rozbité nebo tekoucí) a zároveň mohou plnit úkoly, které jsou součástí recyklohraní. Za to vše naše škola získává body, které se na konci školního roku vyměňují za pomůcky do školy.

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavních parků.

Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol

Zajímavé odkazy, kde najdete informace k EVVO

Filmy k problematice životního prostředí

Zdroj: EKOFILM

 • ARCHITEKT ODPADU
 • Režie: Oliver Hodge :: Vhodný pro 2. st. ZŠ, SŠ

Velkou cenu Ekofilmu a současně cenu diváků získal film anglického režiséra Olivera Hodge, Architekt odpadu. Šestičlenná mezinárodní porota nejvíce ocenila mimořádně poutavý a vysoce profesionálně zpracovaný snímek. Film sleduje úsilí architekta Michaela Reynoldse, který v době celosvětově globalizačního konzumu staví levné, plně funkční domy z odpadu. Současně bojuje s byrokracií a zákony Nového Mexika. Dokument sleduje architektovu neúnavnou snahu zlegalizovat jeho alternativní stavby v Novém Mexiku.

 • POŽEHNANÝ HNŮJ – NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH HOVÍNKA
 • Režie: Thierry Berrod, Quincy Russell :: Vhodný pro 2. st. ZŠ, SŠ

Jediná kráva dokáže za rok vyprodukovat až 65 000 litrů hnoje. To dokazuje, jak důležité je vyměšování v životě krávy. Hnůj, hovno, mrva, bobky, lejna, koláče… Přestože pro ně máme barvitý slovník, zvířecí výkaly jsou celkem fuj a nehodí se jako téma konverzace. Takže kdykoliv to bude možné, použijeme voňavé krycí jméno: Růže. Ve světě zvířat není růže jen voňavý hold včerejšímu obědu. Může přilákat potravu nebo informovat o nově příchozích. Ale lidé mají také dobrý nos na používání této cenné hmoty. Lidé objevili mnoho různých užitečných způsobů, jak nakládat s našimi vonícími přáteli. Hnojivo, stavební materiál, mýdlo, zkrášlující přípravky, káva… zdá se, že jejich použití nezná mezí. Tak se s námi vydejte na objevitelskou cestu za kyticí růží.

 • KOMU PATŘÍ MOŘE? ZÁPAS O POSLEDNÍ ZDROJE
 • Režie: Sarah Zierul :: Vhodný pro 8.-9. tř. ZŠ, SŠ

Hlubinné pláně byly doposud považovány za mrtvou pustinu. Dnes ale výzkumníci objevují tisíce metrů pod hladinou obrovské zásobárny surovin – zlata, mědi, ropy a plynu. Tento dokument poprvé ukazuje projekty, jejichž cílem je využít bohatství hlubin. V hlubinách neexistují pevné hranice. Hrozba politického konfliktu, změn v mezinárodní rovnováze a environmentálních škod je skutečná a blízká.

 • QUARKS A SPOL.: AKROBATI VE VZDUCHU – FANTASTICKÉ DOVEDNOSTI PTÁKŮ
 • Režie: Daniel Harbecke :: Vhodný pro 2. st. ZŠ, SŠ

Ptáci jsou skutečně velmi inteligentní, mají svůj vlastní GPS zabudovaný v zobáku a 7.500 kilometrů uletí bez mezipřistání. Quarks a spol. ukazuje, jakých neuvěřitelných výkonů jsou ptáci schopní a odpovídá na následující otázky: Jak stěhovaví ptáci dokáží přizpůsobit své migrační chování klimatickým změnám v neskutečně krátké době? Jak ptáci využívají magnetické pole Země pro orientaci? Jak se učí zpívat? Quarks a spol. ukazuje sovy a krkavce u očaře, hledá poštolku obecnou, sojku obecnou a vzácné zpěvné ptáky ve městě a představí neobyčejný experiment: Jak to vypadá ve skutečnosti s orlím zrakem?

 • MARŤAN SPASITEL
 • Režie: Tomáš Daněk :: Vhodný pro 1. st. ZŠ

Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animovaného filmu je teprve čtrnáctiletý Tomáš Daněk.

 • EKOZLOČINY: ZABIJÁCI OZÓNU
 • Scénář, režie: Heinz Greuling, Thomas Weidenbach :: Vhodný pro SŠ

Film popisuje ničení ochranné ozónové vrstvy v atmosféře Země. V roce 1987 přijala světová společnost „Montrealský protokol“ a zakázala výrobu freonů (chlorofluorouhlovodíků) v pohonných hmotách a chladicích směsích. Tyto chemické látky jsou považovány za hlavního původce ozónové díry. Tento milník v historii veřejnost nadšeně přivítala. Montrealský protokol byl považován za nejúspěšnější dohodu v ochraně přírody, která kdy byla uzavřena. Nikoho tenkrát ani nenapadlo myslet na nelegální obchod s freony a na zapojení organizovaného zločinu.

 • NATURA BOHEMICA
 • Kamera, režie: Jiří Petr :: Vhodný pro 2. st. ZŠ, SŠ

Putování za přírodními klenoty České republiky – od luk, rybníků a lesů v nížinách, přes pískovcová skalní města a tajemná rašeliniště v podhůří až po severskou tundru na hřebenech nejvyšších českých hor.

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Kontakty

Close Menu