Školní kroužky

Školní kroužky

Aktuální nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 (říjen – květen) vám bude prezentována prostřednictvím zápisničků vašich dětí v průběhu měsíce září.

 • 12:15 – 12:45 – Flétna – 1. a 2. ročník
 • 12:45 – 13:30 – Angličtina – 1. polská
 • 14:15 – 15:00 – Včelařský kroužek
 • 15:00 – 15:45 – Pěvecký sbor Políčko
 • 12:45 – 13:30 – Flétna – 3. a 4. ročník
 • 13:30 – 14:15 – Informatika – 4. polská
 • 13:30 – 14:15 – Sportovní kroužek: 1. – 2. ročník sudý týden                                                                              3. – 5. ročník lichý týden
 • 13:30 – 14:00 – Angličtina – 1. ročník
 • 13:30 – 14:45 – Tvořivé šití – 200,- za pololetí, max. 15 žáků –                                                                         přednostně 4. a 5. ročník
 • 14:00 – 14:45 – Dopravní kroužek (4.  a 5. ročník)
 • 13:30 – 14:45 – Dramatický kroužek – max. 15 žáků                                                                                              – přednostně 4. a 5.ročník

 • 13:45 – 15:00 – Čtení v obecní knihovně . max. 15 žáků                                                                                             – přednostně mladší žáci

 • 11:50 – 12:35 – Angličtina – 2. ročník a 2. polská
 • 15:00 – 15:45 – Malý Hasík

Dramatický kroužek

vede slečna Nikodémová :

Letošní novinkou na naší škole je dramatický kroužek. Na kroužek pravidelně dochází 15 dětí. Učí se zde správně artikulovat, vyjadřovat se jak slovně, tak hrou, nebo také základní pojmy pro divadlo. Mimo divadelní
představení se hrají v kroužku hry různého charakteru, aby se děti lépe naučily spolupracovat i se žáky mladšího, či staršího ročníku, nebo aby se naučily lépe ovládat své emoce.

První divadelní činností, kterou kroužek vykáže, bude vánoční představení „Betlém“ pro spolužáky a pedagogický sbor. Do budoucna je také možná spolupráce kroužku se žákovským parlamentem, který se opět chystá uskutečnit sbírku pro ty, kteří to potřebují.

Včelařský kroužek

vede pan Samuel Hlawiczka

Včelaříci Ropice

Včelařský kroužek na Základní škole v Ropici vznikl v roce 2004. Zřizovatelem je Český svaz včelařů. S dětmi se scházíme každé pondělí od 14.15 do 15.15. Při nepříznivém počasí jsme ve třídě a seznamujeme se se včelkami, jak vypadají, jakou mají stavbu těla, učíme se nemoci včel a jejich léčení, poznáváme včelí produkty a jejich využití, pracujeme s časopisem Včelařství, sledujeme naučná videa a připravujeme se na soutěž Zlatá včela, na kterou jezdíme každoročně. Soutěž pořádá Český svaz včelařů. V letošním roce jsme pozvaní na soutěž do Mostů u Jablunkova. Před Vánoci tvoříme svíčky z vosku, které si děti mohou vzít domů. Při hezkém počasí chodíme s dětmi ven, kde poznáváme stromy, keře, květiny, navštěvujeme úly, kde provádíme kontrolu včelstev, ochutnáváme med, seznamujeme se s včelařskými pomůckami, zakrmujeme a léčíme včely. Děti tak mohou na vlastní oči vidět a samy si vyzkoušet některé činnosti v praxi. Tímto v dětech upevňuji i zásady bezpečné práce se včelami. Ke včelám chodíme ve včelařském oblečení – jako kroužek máme pro všechny děti včelařský klobouček, popřípadě kombinézu a rukavice.

V letošním školním roce se do Včelaříků – Ropice přihlásilo 11 dětí. Jsem rád, že rodiče posílají své děti na tento kroužek, a s důvěrou je pustí i na dvoudenní soutěž. Na závěr chci říct, že to vše není jen o včelách a včelaření, ale také o prohlubování vztahu k přírodě, protože myslím, že v dnešní době internetu se někdy snadno zapomene na to, co nás obklopuje.

S pozdravem vedoucí kroužku Hlawiczka Samuel

Hasičský kroužek - Hasík

Pro děti Hasičského kroužku jsme otevřeli dveře zbrojnice, abychom jim hasičskou profesi podali z první ruky. 

Děti se s dobrovolnými hasiči pomocí různých her a aktivit snaží připravit na mimořádné situace, neboť připraveným štěstí přeje! Během školního roku se zaměřujeme na různá témata jako je první pomoc, důležitá telefonní čísla a jak vést hovor s dispečerem, jak se chovat v mimořádných situacích, a především pak klademe důraz na prevenci, tzn. jak bychom podobným nepříjemným situacím mohli předejít. 

Program se snažíme zpestřit přednáškami a besídkami profesionálů různých profesí či jinými dalšími událostmi.

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Kontakty

Close Menu