Školská rada

Školská rada

Dne 1.1.2005 byla na naší škole zřízena školská rada, která se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1; č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

 1. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 2. schvaluje školní řád
 3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 6. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Základní škola

2. místo v minikopané!

        V úterý 13.11. se žáci ZŠ Ropice zúčastnili tradičního turnaje v minikopané ve Smilovicích. Turnaje se zúčastnila

více zde »

Kontakty

Základní a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace

Ropice 146 :: 739 61

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Byrtusová Irena

 • ZŠ: 558 735 002
 • MŠ: 553 038 986
 • PMŠ: 553 038 987
 • Družina: 604 516 523
 • Jídelna: 558 735 323
 • ZŠ Nebory: 558 346 352
 • byrtusovairena@seznam.cz
 • Mateřská škola – Przedszkole IZO 107622211
 • Mateřská škola IZO 150017367
 • Základní škola IZO 102068941
 • Základní škola s p.j.v. IZO 102080038
 • Školní družina IZO 119601117
 • Školní jídelna IZO 150017383
 • Školní jídelna – výdejna IZO 150073267
 • IČO : 75026473
 • ID datové stránky : swimg6k
Close Menu