Školská rada

Školská rada

Dne 1.1.2005 byla na naší škole zřízena školská rada, která se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1; č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

  1. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  2. schvaluje školní řád
  3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  6. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Základní škola

Zahájení školního roku

Včera dne 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021. Vlivem nepříznivého počasí, letos zahájení probíhalo

více zde »

Kontakty

Close Menu