Základní a Mateřská škola Ropice

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Ropica

Seznam kódů žáků přijatých do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

76KC7
W3HTP
J8BWR
19VCQ
Y92EW
QKKXL
UURQI
NKVV3
DCXX0
03KVK
X5Q5S
U2MC4
C61UC
BTFIJ
C4OZW
DCXX177
XQ1721

Oficiální název školy

Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace

Adresa: Ropice 146, 739 56 Ropice

Právní forma : příspěvková organizace

Zřizovatel organizace

Obec Ropice, právní forma: obec, starostka Mgr. Uršula Waniová

Základní škola je neúplnou školou s 5 třídami a kapacitou žáků 95. Kapacita školní družiny je 85 žáků. Učitelský sbor tvoří  učitelky pro českou i polskou školu včetně ředitelky a  vychovatelky školní družiny provozující tři oddělení.

V budově základní školy je zřízena i třída mateřské školy předškolních dětí s kapacitou 12 dětí.

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Broučci na výletě

„Kdy už pojede ten vlak?“, ptaly se děti v úterý 21. 6. na vlakové zastávce Ropice-zastávka. Vydali jsme

více zde »