Základní a Mateřská škola Ropice

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Ropica

Oficiální název školy

Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace

Adresa: Ropice 146, 739 56 Ropice

Právní forma : příspěvková organizace

Zřizovatel organizace

Obec Ropice, právní forma: obec, starostka Ing.Gabriela Szmeková

Základní škola je neúplnou školou s 5 třídami a kapacitou žáků 100. Kapacita školní družiny je 85 žáků. Učitelský sbor tvoří  učitelky pro českou i polskou školu včetně ředitelky a  vychovatelky školní družiny provozující tři oddělení a asistentek pedagoga.

V budově základní školy je zřízena i třída mateřské školy předškolních dětí s kapacitou 12 dětí.

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Akční červen

Červen byl naplněný spoustou akcí a zážitků. Hned první červnový den děti patřičně oslavily svůj

více zde »