Ukončení sběru kaštanů a žaludů

Velmi děkujeme rodičům a dětem za píli a ochotu sbírat kaštany a žaludy. Podařilo se vám nasbírat tolik lesního ovoce, že zvířátka budou mít i v zimě dostatek potravy. Myslivci nás proto prosili, abychom sbírku ukončili. Pokud máte ještě doma něco nasbíráno, prosíme v pondělí přinést, poté již nebudeme kaštany a žaludy odebírat.