Plavecký výcvik

Vážení rodiče,

od úterý 8.1. 2019 budeme s dětmi jezdit každé úterý na plavecký kurz do Třince, 

který bude probíhat na krytém bazénu haly STARS každé úterý od 8:00 do 9:30 a od 11:00 do 12:30. První lekce proběhne dne 8.1.2019. Odjezd autobusu od školy je stanoven pro děti MŠ a žáky ZŠ Ropice na cca  7:30 a 10:30, od bazénu bezprostředně po skončení lekce a převlečení dětí. Plavecký výcvik pro ZŠ s polským vyučovacím jazykem bude probíhat ve STARSu v čase 11:00 – 12:30. Předpokládaný příjezd ke školce bude okolo 13 hod. Poté půjdeme na oběd.

Povinná výbava

Děti by měli mít na každou lekci s sebou batůžek s plavkami, ručníkem, případně obuví na přechod ze sprchy k bazénu a plavecké brýle.

Neúčast na lyžařském výcviku

Neplavci musí předložit potvrzení o důvodu své absence na plaveckém výcviku od lékaře. Ostatní absence na plaveckém výcviku z jiných důvodů nežli zdravotních, se řeší dle dohody s třídním učitelem.

Placení

Příspěvek od MŠMT pro žáky 2. a 3. ročníku, Obec přispěla částkou 400 Kč na jednoho žáka. V případě, že Vaše pojišťovna přispívá určitou částku např. na pohybovou aktivitu aj., je možné tuto možnost využít.