Vážení rodiče, 

žádáme o uhrazení částky 500,- Kč za plavecký výcvik na číslo účtu 2101038955/2010 .

Variabilní symbol: den, měsíc, rok narození dítěte

Částku 500,-Kč je nutno uhradit bez ohledu na to, kolikrát dítě plavalo. V případě, že budete potřebovat potvrzení pro pojišťovnu, nahlaste se prosím učitelce ve třídě Motýlků.