Oslava Dne Země

Ve školce jsme si od úterý 23. 4. 2019 povídali o naší planetě, jak se k ní chovat, čím bychom ji mohli udělat radost, když měla svátek. Děti se seznamovaly s tříděním odpadů, s možnostmi ochrany životního prostředí, hrály hry na toto téma. V pátek jsme odvedli hada z plastových kelímků do správného kontejneru, nasadili si rukavice a vyčistili od odpadků lesík, kam si chodí děti hrát.