Dne 5. června 2019 se konal již 17. ročník atletického trojboje v Dolních Tošanovicích. Závodů se zúčastnilo osm družstev z mikroregionu povodí Stonávky včetně dvou škol ze Slovenska a Polska.

        Naši školu reprezentovali žáci všech pěti ročníků. Družstvo ve složení Vojtěch Szarzecz, Klára Trubecká, Petr Kovalovský, Marek Pyszko, Filip Szmek, Laura Mohylová, Tomáš Ligocki, Dan Stebel, Dominik Koper, David Ćmiel, Ondřej Kokotek a Sebastien Vranka vybojovali v krásném slunečném dopoledni krásné 3. místo.

       Nejvíce se na konečném třetím místě bodově podíleli žáci, kteří se ve svých disciplínách umístili na stupních vítězů.

Nejvíce se dařilo…

            Marku Pyszkovi – 1. místo ve skoku z místa                                             Filipovi Szmekovi – 1. místo v hodu kriketovým míčkem                                                (5.ročník)                                                                                                                  (1.ročník)  

            Danu Steblovi – 2. místo v hodu kriketovým míčkem                          Dominiku Koperovi – 2. místo v hodu kriketovým míčkem                                                          (4. ročník)                                                                                                        (5. ročník)

               Petru Kovalovskému – 3. místo ve skoku z místa                               Tomáši Ligockému – 3. místo v hodu kriketovým míčkem                                                       (3. ročník)                                                                                                             (3. ročník)            

                                                                         Vojtěchu Sarzeczovi – 3. ve skoku z místa                                                                                                                                                                                                   (1. ročník) 

        Ostatní žáci, kteří se na stupně vítězů neprobojovali, výrazně přispěli svými výkony k týmovému úspěchu.

        Příjemným překvapením byla úspěšná premiéra našich nejmladších žáků, kteří jsou velikým příslibem do příštích ročníků nejen v atletických disciplínách.

                                                                                               Za atletickou výpravu učitel tělocviku Mgr. Štěpán Byrtus