Škola v přírodě

Pro žáky  pátých ročníků našich škol pořádají Třinecké železárny ozdravný pobyt ve Žiaru v termínu 29.3. – 8.4.2020.

Podrobnější informace se dovíte na schůzce, která se bude konat 12.2.2020 v 15:30 hodin v prostorách základní školy.