Podzimní sklizeň - OVOCE A ZELENINA

Společně s dětmi jsme si dva týdny povídali o ovoci a zelenině. Hravou formou děti poznávaly a pojmenovávaly různé druhy zeleniny a ovoce. Zpívaly písničky, učily se říkanky s pohybem, básničky. Zapojením smyslů (hmat, čich, chuť) se děti snažily rozlišit o jakou zeleninu a ovoce se jedná. Každý den si mohly ochutnat jedno ovoce a zeleninu. Poznávali jsme a třídili jsme jaké ovoce a zelenina roste na poli a zahradě. Dozvěděly se, co vše jde z těchto plodin udělat, jaké mají využití. Povídali jsme si také, o tom, že v ovoci a zelenině je mnoho vitamínů, které jsou zdravé pro naše tělo. Děti si procvičily počítání, kdy podle dírek v jablíčku, hrušce měli doplnit správný počet červíků nebo podle čísla na mrkvičce doplnit správný počet lístků. U stolečku si děti vytvořily svého strašáka, přičemž si procvičily stříhání. Pomoci otisků půlených jablek jsme vytvořili řadu barevných jablíček. Na konci týdne jsme se proměnili v herce a diváky a zahráli jsme si divadlo O veliké řepě. Dětem se tato aktivita velmi líbila.