Naše první výpravy

V pátek 2. 10. jsme se vydali na naši první výpravu. Počasí nám přálo a tak jsme se mohli vydat sbírat kaštany. Po cestě jsme měli možnost pozorovat spoustu zvířátek  – slimáky, žížaly, ovce, slepice… Na jedné ze zastávek jsme počítali listí. Když jsme nasbírali kaštany, zkoušeli jsme si z jejich slupek udělat v kaluži lodičky. A protože byly děti skvěle vybaveny, mohli jsme si užít zábavu přímo v kalužích.

Na druhou výpravu jsme se vydali do lesa, děti po cestě sbíraly žaludy, pojmenovávaly stromy. Hlavním úkolem bylo vytvořit ve velkých sklenicích bydlení pro žížaly. Děti do sklenic střídavě vrstvily hlínu a písek, vložily do nich ulovené žížaly, nahoru nasypaly listí a různý lesní materiál. Takto vytvořené domečky jsme si donesli do školky a budeme pozorovat, jak si žížaly vytvářejí chodbičky a mísí vrstvy zeminy.