Tří králové ve školce

Po vánočních prázdninách jsme se v hojném počtu sešli ve školce. Děti se už velmi těšily, až se se svými kamarády podělí o tom, co vše našly pod stromečkem.
Tento týden jsme si povídali o svátku Tří králů, kdo to vlastně byli a jak se asi mohli jmenovat, odkud pochází, apod. Naučili jsme se o nich píseň, kterou jsme doprovázeli pohybovou aktivitou. U stolečku jsme si vyzkoušeli napsat začáteční písmena jejich jmen. Procvičili jsme jemnou motoriku stříháním a lepením tří králů. Také jsme se proměnili v krále a vyzkoušeli jsme si,  jak asi mohla vypadat jejich cesta za Ježíškem.