PLATBA ZA ŠD

Vážení rodiče,

prosíme o úhradu částky Kč 900,– za období leden – červen 2021

na účet č. 2101038955/2010,

splatnost  do 31. ledna 2021.

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Tato platba se týká pouze žáků, u kterých nyní probíhá prezenční vzdělávání.

 

 

U ročníků, ve kterých probíhá distanční výuka, prosíme s platbou vyčkat, výše školného se bude odvíjet od nástupu do prezenčního vzdělávání.

 

 

Děkujeme