ŠKOLNÍ PROJEKT - VÝZKUM MRAVENCŮ

V prvních zářijových týdnech tohoto školního roku se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili projektu zaměřeného na badatelskou výuku, během kterého se proměnili v zapálené vědce a vědkyně. V průběhu výuky se žáci dozvěděli spousty informací o životě mravenců, vyzkoušeli si vymodelovat mraveniště spolu s jeho obyvateli a také vytvářeli záznamy o své vědecké činnosti, které shrnuli do badatelského deníku.

Jejich výzkum probíhal jednak v prostorách školní zahrady, kde zkoumali mravence v přirozeném prostředí, jednak v prostředí třídy, kde v mravenčím teráriu pozorovali odchycené mravence. O jejich chování si samozřejmě dělali záznamy formou pracovních listů. Jejich několika týdenní snažení pak bylo korunováno závěrečným ceremoniálem, během kterého byli „pasováni“ na skutečné vědce, obdrželi čestné odznáčky a diplomy.

Věříme, že se žákům projekt líbil, dozvěděli se během něj množství zajímavostí, a podnítil je k dalšímu zájmu o přírodu kolem nich.