Broučci a povolání

V uplynulých dvou týdnech jsme si ve školce povídali o povolání. Děti se seznamovaly s různými zaměstnáními, některé si dokonce vyzkoušely na vlastní kůži. Zdobili jsme dortíky jako cukráři, pekli pečivo jako pekaři (z plastelíny), zkoušeli jsme práci paní uklízečky, jako kuchaři jsme si uvařili kompot, kominíci vyčistili komíny a dokonce se umazali od sazí. Děti si také vyzkoušely zednickou práci a míchaly sádru, jako truhláři zatloukali hřebíky, stavěli z dřívek. Byli jsme také pošťáci a poslali dopis a užili jsme si i hry na hasiče.