Den Země

Den Země se slaví 22. dubna od roku 1970. Tato celosvětová událost je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Do oslav jsme se svým způsobem zapojili i my. 

Děti z předškolní třídy MŠ Motýlci vymyslely úkoly, které by zvládly udělat pro naši planetu Zemi. Z těchto úkolů byl vytvořen seznam, který si všichni žáci a děti z celé ZŠ a MŠ Ropice vzaly domů a během 15ti dnů  (od 22. 4. do 5. 5. 2021) si odškrtávaly, které úkoly zvládly za určenou dobu splnit. Do plnění úkolů se zapojili i někteří zaměstnanci.

Do akce se zapojilo 69 osob.

A tady jsou výsledky u jednotlivých úkolů.

                                                                                                                    počet osob, které úkol splnily

 • NEVYHODIL JSEM ANI JEDEN ODPADEK DO PŘÍRODY                                 69   
 • UKLIDIL JSEM 2 ODPADKY Z PŘÍRODY                                                             53 
 • NETRHAL JSEM ZBYTEČNĚ KVĚTINY                                                               59                                                 
 • ZASADIL JSEM NĚJAKOU ROSTLINU                                                                64
 • NEDĚLAL JSEM V LESE HLUK                                                                             60
 • NA ZÁCHODĚ JSEM NESPLACHOVAL ZBYTEČNĚ                                          68
 • ZASTAVIL JSEM VODU VŽDY, KDYŽ JSEM SI ČISTIL ZUBY                           66                
 • VYPNUL JSEM TELEVIZI, KDYŽ SE NA NI NIKDO NEDÍVAL                           61
 • ZHASÍNAL JSEM SVĚTLO, KDYŽ V MÍSTNOSTI NIKDO NEBYL                     60
 • TŘÍDIL JSEM ODPAD A VYHODIL ODPADKY DO SPRÁVNÉHO KONTEJNERU
         • SKLO                            50
         • PAPÍR                           60
         • PLAST                          67

Některé děti zvládly nasbírat více než jen 2 odpadky, nasbíraly v přírodě i plné pytle odpadků.

Mezi zasazenými rostlinami byly ředkvičky, hrášek, túje, polníček, brambory, rajčata, jahody, petržel.

Moc děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili. 

A tleskáme všem, kteří v některých činnostech ze seznamu pokračují i nadále, nebo jsou u nich doma samozřejmostí 🙂