Domácí zvířátka a jejich mláďátka patří každý rok na jaře k velmi oblíbeným tématům. S dětmi jsme si povídali o jejich významu, životě, stravě a jak se o ně staráme. Zpívali jsme spoustu písní o zvířátkách (Kočka leze dírou, Okolo Třeboně, Ovčáci čtveráci,…), které děti doprovázely hrou na oblíbené Orffovy nástroje nebo na nástroje boomwhackers. Děti se učily poznávat hospodářská a domácí zvířata a také se učily pojmenovávat jejich mláďata. Děti udělaly mnoho krásných výtvorů. Společně vytvořily krávu stračenu ze svých obtisků dlaní, která se jim opravdu povedla. Dále měly děti za úkol nakreslit své oblíbené zvířátko a pojmenovat ho, obrázky jsou originální a naprosto úžasné! Také jsme si s dětmi povídali, o tom, jaký užitek máme z hospodářských zvířat. Dokonce si děti vyzkoušely, jak se dojí kráva! Moc se jim to líbilo. Nezapomněli jsme ani na angličtinu. Děti se naučily, jak se některá zvířátka a barvičky řeknou anglicky. Procvičili jsme hlásky na začátku a na konci slov, vytleskávali jsme slabiky. Pokud nám to počasí dovolilo, chodili jsme na procházky, kde jsme cestou pozorovali zvířátka, ať už domácí nebo různá. Celý týden byl velice pestrý a děti se dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací o zvířátkách.