Ve středu 23.6. 2021 proběhlo ve třídě Motýlků slavnostní pasování předškoláků. Pro děti to byl opravdu velmi výjimečný den. Pasování probíhalo v tělocvičně základní školy. Bohužel se tato akce konala bez rodičů, což nás velmi mrzí. Jsme ale velmi rádi, že naší pozvánku přijala paní starostka, paní ředitelka, paní vedoucí učitelka a také paní Szmeková.

Společně s dětmi jsme pilně nacvičovali program již několik dní před tím. Každý krásně řekl básničku, zpívali jsme písničku a také jsme měli připravený taneček. Všechny děti byly moc šikovné a všem se to krásně povedlo.

Děti dostaly knihu a spoustu dalších dárečků. My jim přejeme, aby se jim ve škole moc dařilo!!!