ŠKOLNÍ VÝLET - ARCHEOPARKU

Na letošní školní výlet jsme se vydali vlakem do Chotěbuze do Archeoparku – Podobora.  
Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada.