První dny u Broučků

Letošní školní rok jsme zahájili 1. září skoro v plném počtu. Děti se první dny postupně seznamovaly s prostředím mateřské školy, s personálem, režimem a samozřejmě také s hračkami. Počasí nám nepřálo, nemohli jsme jít ven, a tak měly děti spoustu času prozkoumat velké množství hraček, stavebnic a pomůcek, které se nacházejí nejen ve velké herně, ale také v jídelně a malé herně. Hned první den jsme si zvládli zahrát hru Kolo, kolo mlýnské a Bublinu. Postupně bude her a aktivit přibývat, naučíme se spolu spoustu nových věcí 🙂

Jen co nám to počasí umožnilo, vydali jsme se prozkoumat i naši školní zahradu…