Září u Motýlků

První měsíc v tomto školním roce máme za sebou. V tomto měsíci jsme se spolu seznamovali, zvykali si na sebe a na nové prostředí.  Většina děti se již znala z minulého roku ze školky, a proto byl pro ně start jednodušší. Hráli jsme spolu spoustu seznamovacích her. Vyprávěli jsme si s dětmi, co vše zažily o prázdninách, co viděly, kde byly.

Seznamovali jsme se s třídními pravidly, které jsme upevňovali hrou, říkanky s pohyby, písněmi, výtvarnými a pracovními činnostmi. Jelikož jsme třída předškoláků, pilně se již připravujeme na vstup do školy. Tento měsíc jsme procvičovali přepis svého jména, děti skládaly z PET víček začáteční písmeno svého jména. Měly za úkol dle předlohy poskládat z písmenek různá slova. Procvičovali jsme jemnou motoriku, grafomotoriku. Vzdělávání dětí bylo především zaměřeno na upevňování vztahů, vzájemné spolupráci a komunikaci.

Poslední týden v září jsme zahájili první lekci Metody dobrého startu. MDS akceptuje přístup, kdy se otázka vztahu mezi psychikou a motorikou chápe jako spojení poznávacích procesů a motoriky v jeden celek, to vše za účasti emocionálně motivační sféry. Lekce probíhají každé úterý.

Využívali jsme ještě krásné poslední letní dny venku na zahrádce.