WIGILIJKA KLASOWA

Dnia 22 grudnia odbyła się w szkole wigilijka. Dzieci przyniosły ciasteczka i prezenty, którymi się wymieniły. Na wigilijce opowiadaliśmy sobie o tym, jak kto spędza Wigilię, łamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy.