Dopravní den Broučků a Motýlků

Děti si ve středu 15. 6. procvičily své dovednosti a znalosti v oblasti dopravní výchovy. Hned po svačince jsme se vydali do parku, kde byly pro děti připraveny různé aktivity – měly poznávat a pojmenovávat výbavu cyklisty, seznámily se s názvy některých dopravních značek a zároveň si zopakovaly geometrické tvary, skládaly semafor pro motorová vozidla a pro pěší z PET víček. Všechno bylo zakončeno jízdou zdatnosti, děti měly projet na kole slalom, trefit se mezi dva kužely a jet rovně po vyznačené čáře. Na zpáteční cestě do školky jsme si ještě prohlédli a pojmenovali dopravní značky, které jsou v okolí ZŠ a MŠ. Děti všechny aktivity úspěšně zvládly, a tak si zasloužily drobnou odměnu 🙂