FESTIVAL KRESLENÍ

20. září se několik žáků napříč ročníky vydalo na Festival kreslení do Komorní Lhotky. Sice nám počasí nepřálo, ale i tak to byl velice kreativní a přínosný čas. Děti byly rozděleny do kategorií a v jednotlivých prostorách školy pro ně byla připravena zátiší. Výtvarnou techniku si mohly zvolit sami -často pracovaly s olejovým pastelem, suchým pastelem, anilinkami, tužkou. Během necelých třech hodin vznikla jedinečná a originální díla.
Poté zasedla odborná porota a měla co dělat. Na soutěž přijelo 160 žáků od 1. do 9. třídy. Konkurence byla nelítostná, ale i tak se našim dětem z Ropice podařilo obsadit dvě 3. mísa –  Agata Widenka (2. třída) a Izabela Bartulcová (4. třída).
Všem vítězům a zúčastněným ze srdce gratulujeme.