Poznaj bociana białego

W miesiącu maju realizowaliśmy projekt pn.: „Poznaj bociana białego“. Tego sympatycznego ptaka można spotkać nie tylko w naszej wsi, ale także w logo naszej szkoły. W ramach projektu najmłodsi uczniowie porównywali wysokość i masę bociana oraz rozpiętość jego skrzydeł z własnymi wymiarami. Starsi uczniowie mieli za zadanie opisać bociana białego i czarnego oraz zanotować zasadnicze różnice pomiędzy nimi. Prawie cały miesiąc na ekranach szkolnych i domowych leciał fenomenalny film: on-line transmisja z bocianiego gniazda w Bohuslavicach koło Trutnova. Co rano dzieliliśmy się nowościami z „naszego“ gniazda. Jaką mieliśmy radość, kiedy pierwsze bocianie pisklątko przyszło na świat! Obserwowaliśmy pracowitość, troskliwość i delikatność tych niesamowitych ptaków! Podsumowanie projektu odbyło się w szkole. W ustalony dzień do szkoły przyszły dzieci w bocianim przebraniu. Podzielone do trzech grup wystartowały w kilku konkurencjach zręcznościowych, rozwiązywały kwiz i opisywały części ciała bociana w języku angielskim. Poczęstunek w formie ślimaków, myszy i dżdżownic oraz wody z potoka wszystkim „boćkom“ smakował. Z rodzinką Bohunki i Bohouška z Bohuslavic się nie rozstajemy, będą nadal pod naszą obserwacją. Niech boćki według staropolskich wierzeń przyniosą szczęście do naszych domów.