Listopad, listopad

Krásné a zároveň proměnlivé listopadové počasí nám umožnilo prozkoumávat znaky charakterizující podzim. Děti zjistily jakou spojitost má oblékání s jejich zdravím, jak se chránit v chladných dnech nebo před deštěm. Moc rády mají hry s padákem, který nám slouží např. jako barevné louže či střecha, pod kterou se schováváme, když „prší“. Rády prozkoumávají a porovnávají hloubky skutečných louží, k rozvoji pohybových dovednosti a sluchového vnímání jsme si vystačili i s papírovými. Broučci se seznámili s životem v lese, poslouchali a poznávali zvuky lesa i zvířat. Vědí, jak můžeme pomoct zvířátkům přečkat zimu, jak se ony samy na toto období připravují, že některá v zimě spí, jiná zase na podzim odlétají do teplých krajin, kdo se o les a stará. Při výtvarných činnostech jsme experimentovali s mícháním barev, vytvářeli barevná podzimní pozadí, pozorovali mísení. K vyjádření své fantazie měly děti k dispozici rovněž přírodniny. Naši třídu zdobili ježci z brambor, dýňových semínek, nažek z javorů, skřítci „Dubínci“ z žaludů, prostorové stavby jehličnatých a listnatých stromů. Při hrách poznej podle hmatu děti rozvíjely své smyslové vnímání a snažily se poznat, co nám Ušáček přinesl z lesa. Protože se pomalu blíží nejkrásnější období v roce, Vánoce, naše tvoření probíhalo i v tomto duchu. Své výrobky děti představily na výstavě v Domě sv. Josefa. Domov pro seniory jsme také navštívili a při shlédnutí výstavy vdechli příjemnou vánoční atmosféru.

Interaktivní hudební show s vůni lesa nám představili Mechulaláci. Mechuláč  a Mechulice nás prostřednictvím svých skladeb seznámili s lesními přáteli. Vlastně nám to hezky hrálo a zpívalo celý měsíc. Pracovali jsme např. s písněmi Prší, prší, Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Běží liška k Táboru, Sedí liška pod dubem, v barevném týdnu, kdy nám děti krásně ladily, nás provázely písně Hřej sluníčko, Travička zelená, Holka modrooká, hudební hra Šla Karkulka, v té děti zúročily své dramatické schopnosti, vystřídaly se v rolích vlka a Karkulky. Jako správní muzikanti si Broučci vyzkoušeli doprovázet písně na Orffovy nástroje, ale hráli také na kameny, na kaštany, na vlastní tělo.

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Nejen, že jsme draky na jedné z výprav vypustili na oblohu, ale vytvořili jsme si draky papírové, a jak nám ve školce létaly, dokonce i bez větru. A mimochodem, ten už umíme také sami vyrobit.