Listopad u Motýlků

Listopad zakončil odlet stěhovavých ptáků do jižních krajin, a my jsme v tomto měsíci stihli mnohé.   Nejen při návštěvě místní knihovny jsme si povídali o podzimu, co se v tomto období odehrává. Experimentovali jsme se šiškou. Namáčeli jsme ji do vody, pozorovali jak se zavírá, a následně po vytažení z vody, působením sucha a tepla, opět otevírá. Motýlky velice zaujala technika otiskování listů, na které jsme posléze lepili papírovou muchomůrku červenou, o které děti ví, že je silně jedovatá, ale přesto na pohled krásná. Zahráli jsme si ručně vytvořené žaludové pexeso, díky knize Hravouka jsme si obohatili své znalosti o životě v lese. Dokážeme rozlišit jehličnaté a listnaté stromy, víme, které plody můžeme v lese sbírat, které naopak ne. Neopomněli jsme ani lesní zvířátka, zjistili jsme, jak se sbíráním obživy do svých zásob připravují k přečkání zimy. Vyzkoušeli jsme najít správnou cestu k danému zvířátku podle šipkového zadání, a protože jsou naši Motýlci moc šikovní, tento úkol zvládli levou zadní. Dovednosti v oblasti jemné motoriky i své hmatové vnímání zdokonalily ručním malováním hlínou. Podle zadání jsme kreslili myš, úkolem bylo přenést informaci ze svislé polohy na papír. Musím zmínit, že se to všem krásně povedlo. Motoriku jsme si také procvičili při sbírání červíků z chlupatého modelovacího drátku za pomocí pinzety. Navštívilo nás hudební duo Mechulaláci s interaktivním písničkovým programem na téma les. Protože naše Motýlky velice baví dramatizace pohádek, zahráli jsme si pohádku Budka a pohádku Červená karkulka. Poté jsme si povídali v komunitním kruhu o tom, jak je důležité, abychom nedůvěřovali lidem, které neznáme a nedávali se s nimi do řeči. 

Seznámili jsme se s proměnami počasí. Pomocí obrázkového materiálu jsme se dozvěděli, co je mlha, vichřice, hurikán a tornádo. Poznávali jsme všemi smysly déšť, máme povědomí jak je to v přírodě s koloběhem vody. Relaxací při poslechu zvuků deště jsme dobili energii a vyťukáváním melodie Prší, prší na ozvučná dřívka jsme procvičili své rytmické dovednosti. Protože podzimní období je plné barev, udělali jsme si s dětmi barevný týden. A právě na barvičky byla zaměřena i výuka. Ukázali jsme si, jakými barvami se může pochlubit duha, společně jsme se podíleli na jejím malování, vyhledávali jsme určené barvy na různých předmětech ve třídě. Modrými víčky jsme obkládali kamarády a radovali se ze vzniklého obrysu. Učili jsme se také zpívat lidové písně: Červený šátečku a Travička zelená. 

Tělocvičnu jsme opět využili ke cvičení  se Sokolem a jeho zvířecími kamarády. Hráli jsme různé pohybové hry, nejoblíbenější byla hra Na houbaře. Navštívili nás členové hokejového klubu z Českého Těšína, představili nám, co vše tento sport obnáší. Vyzkoušeli jsme si hokejový dres a střelbu pukem na branku. Na vánoční výstavu v Domě u sv. Josefa jsme vyrobili krásné vánoční dekorace. Domov pro seniory jsme také navštívili a měli jsme možnost se na celou výstavu podívat.