Vážení rodiče,

přeji Vám krásné prožití svátků vánočních v kruhu rodinném s rodinnou pohodou a vzájemnou láskou a úctou.

Třídní učitelka Irena Byrtusová