Třídní a školní kolo recitační soutěže

I když byl závěr ledna ve znamení velké nemocnosti, nás to neodradilo, a v menším měřítku jsme uspořádali recitační soutěž. Všechny děti měly možnost se zúčastnit, poměřit síly v uměleckém přednesu. Básně jim byly vybírány na míru, básně svěží, vtipné a plné úsměvného humoru. 
Všem umístěným gratulujeme, ostatní si zasloužili cenu útěchy.
Za hodnotné ceny děkujeme SRPŠ.