Haló,haló Karnevale, račte dále, račte dále!

Takto radostně děti vítaly Karneval, který se v prostorách restaurace Parduba odehrával 17.2. Zástupy masek, nadšení a zábava,to je společný jmenoval našeho maškarního dovádění. Za přispění štědrých darů od rodičů v podobě pohoštění a tanečního vedení od Veroniky, se nám podařilo vytvořit uvolněnou atmosféru,kde pláč neměl místo a jedině veselá nálada byla povolena.
Děkujeme všem ochotným rodičům,SRPŠ za lásku k dětem, za ochotu rozganizovat tak skvělý Karneval.