Pasování prvňáčků na čtenáře

To už bude konec školního roku? To nějak rychle uteklo. Tak takhle mohou reagovat naši nejmenší žáčci, kteří mají skoro za sebou 1. školní rok. A aby se přesvědčili, co všechno se naučili, připravili jsme jim v rámci hodin českého jazyka a literární výchovy Pohádkovou stezku, na níž měli ukázat, jak rozumí písmenům, jak dobře se naučili číst, přemýšlet, dobře si informace pamatovat. 
Měli za úkol vyplnit tajenku, odpovídat na hádanky, správně přiřadit pohádkové puzzle, číst, kriticky uvažovat a přiřazovat věty k obrázkům. Za každý splněný úkol dostali jeden pohádkový poklad. Na konci jich měli ve svém pytlíčku 4 a mohli přijít k pasování se vztyčenou hlavou. 
Pro povzbuzení a navození správné atmosféry se mohli převléknou do svého oblíbeného pohádkového kostýmu a přinést si svou pohádkovou knížku (ze které všichni přečetli část).
Všem dětem gratulujeme.