Zmiana opłaty w przedszkolu

Szanowni rodzice, informujemy o zmianach opłat przedszkolnych.

§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Na základě této novely zřizovatel stanovuje od 01. 09. 2024 výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč za měsíc.

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonný zástupce dítěte:

a) s povinnou předškolní docházkou (od počátku školního roku po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)

b) v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky