Pedagogický sbor

Ředitel školy: Mgr. et Bc. Irena Byrtusová

Třídní učitel 1. ročníku: Mgr. et Bc. Irena Byrtusová

Třídní učitel 2. a 3. ročníku: Mgr. Kamila Hlawiczková

Třídní učitel 4. a 5. ročníku: Mgr. Beata Raszková

Mgr. Petra Widenková

Mgr. Dominik Rusek

Anežka Indráková

Asistentka pedagoga

Jarmila Kubiczková