Zajímavosti ze SRPŠ

Vážení rodiče,

ráda bych Vás jménem SRPŠ přivítala v novém školním roce a podělila se s Vámi o pár informací z posledních dní. V uplynulých týdnech jsme se spolu mohli setkat na informačních schůzkách jak pro rodiče dětí z MŠ, tak s rodiči školáků. Chci krátce rekapitulovat, co bylo předmětem těchto setkání a na čem jsme se domluvili.

Pro mne bylo asi nejdůležitější podělit se s Vámi o to, jak důležité je SRPŠ a proč je fajn se v něm ve svém volné čase angažovat… Není to žádná věda. Smysl je jasný, jsou to naše děti. A naše úkoly jsou v podstatě jen dva. První je dělat něco navíc, pořádat akce pro děti a jejich rodiče, a tím jim zpestřit průběh školního roku. Děláme akce, které jsou ztrátové, s nulovým ziskem a také akce, na kterých chceme opravdu vydělat. To je druhý úkol. Vydělat nějaké „kačky“, kterými se pak můžeme podílet na financování sešitů, učebnic, můžeme přispět na výlety, mikulášské balíčky, školní družinu, koupit kytičky našim skvělým pedagogům ke dni učitelů nebo jako letos finančně podpořit školu v přírodě. Abychom toto všechno dokázali a zvládli jsem odkázáni na Vaši pomoc. Ta pomoc má mnoho podob, ať už je to upečení zákusku, pomoc s přípravou, organizací, úklidem, nebo tím, že akci podpoříte svou účastí, za každou budeme velice vděční.

V letošním školním roce nás čekají dvě velké akce, ta první je jen pro rodiče. A tímto Vás všechny srdečně zvu na SVATOMARTINSKOU ZÁBAVU, která se koná 9.11.2018 od 19 hodin v Restauraci „U Parduby“. Druhou jsou pak Radovánky, které se budou konat 8.6.2019.

Abychom zlepšili komunikaci mezi výborem SRPŠ a Vámi rodiči, zejména při organizaci výše uvedených akcí, rozhodli jsme se zvolit na každém oddělení a v každě třídě zástupce, který bude zejména komunikačním mostem mezi námi a Vámi. Druhý důležitý bod, který nesmím opomenout je, že jsme se společně dohodli, že od letošního školního roku pověříme rodiče dětí 3. a 4. třídy organizací Radovánek (zejména personálním obsazením funcí). Ničeho se nemusíte bát. Vše připravíme a zajistíme, ale od Vás očekáváme aktivní přístup a pomoc při prodeji v bufetech a u vstupného. Jsem si vědoma toho, že to letos bude náročné, nicméně to zajistí spravedlivé zapojení všech rodičů do funkcí. Věřím, že se to brzy stane samozřejmostí. SRPŠ přispívá všem dětem stejně, bez rozdílu. A tento rovný a spravedlivý přístup očekává i od Vás. Děkuji za pochopení. Již teď se velice těším na tento nový způsob komunikace a spolupráce.

Ještě pár důležitých informací na závěr.

Na setkáních jsme si odhlasovali výši členského příspěvku 2 x 100,- Kč/školní rok/dítě

Dále jsme se shodli, že příspěvek pro děti základní školy bude pro školní rok 2018/19 činit 30.000,-  a pro děti mateřské školy 20.000,- (detailní přehled bude k dispozini na schůzkách SRPŠ)

Závěrem Vás chci požádat, sledujte nás na webu školy či na fcb SRPŠ Ropice, kde se pokusíme pravidelně přispívat.

A pokud máte chuť dělat něco navíc a aktivně přispět k lepší organizaci našeho spolku, těším se na osobní setkáni s Vámi na některé z našich schůzek 😉

Gabriela Szmeková