Základní škola

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Organizace prvních dní školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

první školní den se děti sejdou ve svých třídách. Slavnostní zahájení školního roku proběhne na hřišti školy v 8.00h. Po slavnostním zahájení se děti a rodiče prvňáčků s učitelkami vydají do tříd. Poté budou v 1. třídě pro rodiče připraveny informace k organizaci, provozu školní družiny a stravování. Vyučování tento den končí v 9:30h.

Od pátku se školní budova otevírá v 6.15h pro přihlášené žáky do ranní družiny, která je v provozu od 6.15 -7.30h. Pro zbylé žáky je vstup do školy povolen od 7.30h. Vyučování začíná v 8.00h. V pátek 2. září vyučování probíhá:

1. ročník – 2 vyučovací hodiny (do 9.40h)

2. – 5. ročník – 4 vyučovací hodiny (do 11.40h)

Od pondělí 5. září bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin.

Od 5. 10. 2021 zahájena karanténa pro 4. – 5. ročník.

Krajská hygienická stanice vás bude informovat SMS/telefonátem o dalším postupu. Negativní žáci jsou v karanténě do 19. 10. 2021 (včetně). Výuka pokračuje distanční formou dle zásad z minulého roku a je povinná pro všechny žáky, kteří onemocněním netrpí.

Mgr. Bc. Irena Byrtusová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás přivítala v letošním školním roce. Vzhledem k organizačním záležitostem ohledně testování dětí, bych Vás chtěla informovat o průběhu prvního školního dne.

Děti 1. ročníku se nebudou testovat 1.9.2021. Testování proběhne 2.9.2021.

Zahájení školního roku bude probíhat v tělocvičně ZŠ Ropice. Vzhledem k tomu, že starší ročníky budou testovány  prosím vás, abyste s dětmi přišly do školy v 8:00 hodin. 

Rodiče, kteří budou děti doprovázet jsou povinni mít v prostorách školy roušky po celou dobu pobytu.

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.

S pozdravem, Byrtusová Irena, třídní učitelka

 

Naše škola

Podrobnější informace o školství v Ropici procházejí z roku 1810, kdy paní hraběnka Gabriela Celesta vybudovala pro děti jednotřídní obecnou školu.V roce 1910 byla postavena nynější budova základní školy jako základní škola s polským vyučovacím jazykem.Velmi těžkou zkouškou byla pro vývoj školství v Ropici druhá světová válka, která ovlivnila na několik let nejednu generaci V době okupace byly školy pouze s německým vyučovacím jazykem a mateřský jazyk byl potlačen.Po okupaci měli učitelé velmi těžkou práci s napravováním chyb germanizace a ve škole se začalo učit jazykem mateřským, což v našem regionu znamená českým a polským.V době totality výuka probíhala podle výnosu ministerstva školství a tehdejších pětiletých plánů na dvou školách. Základní škole a Szkole Podstawowej, které v obci fungovaly do 31. 12. 2002.

Školství současnosti je ovlivněno přeměnou společnosti na demokratické zřízení, které bylo nastoleno Sametovou revolucí 17.listopadu 1989.

V roce 2003 se školská soustava proměnila na příspěvkové organizace a od této doby se škola v Ropici stala jedním právním subjektem, který sdružuje několik samostatných celků.

Vzdělávací programy a volnočasové aktivity

1. – 5. ročník RVP ZV, ŠVP – Tvořivá škola-

Dětem nabízíme kroužky, které pracují na škole celoročně od října do května a kde mají možnost rozvíjet svůj talent v oblasti, která jim vyhovuje.

SRPŠ a Macierz Szkolna spolupracují úzce se školou a podílejí se na školních i mimoškolních aktivitách.

Školní družina

Na škole je školní družina, která má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. – 5. ročníku (z kapacitních důvodů přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku).

S dětmi pracují tři vychovatelky, aby byla využita kreativita dětí a umožněno dělení dětí na skupiny.

Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, děti mají k dispozici audio přístroje, video a televizi, spoustu stavebnic, hraček a knih. Děti mají možnost pracovat na počítačích, navštěvovat tělocvičnu, venkovní hřiště a obecní knihovnu.

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Kontakty