Przedszkole

Nasze przedszkole

Nasze przedszkole w Ropicy ma już dlługoletnią tradycję. W latach 60 rozpoczęło swoją czynność w starym ropickim zamku. Teraźniejsza budowa przedszkola była otwarta w roku1961.

Przedszkole spada pod objekt prawny Základní škola a Mateřská škola v Ropici. Naszym zarzadca jest gmina w Ropicy. W tutejszym przedszkolu kształci się 24 dzieci. Jesteśmy jednoodziałową placówką. W budowie jest kuchnia dla dzieci szkoły i przedszkola.

Przedszkole znajduje się w spokojnym środowisku, pomimo ulicy głównej. Ogród jest duży wyposazony w piaskownincę i przełaźnie. Ogród jest wspólny dla dzieci z czeskiego przedszkola, które znajduje się w tej samej budowie. A więc nawiązujemy koleżeńskie kontakty i bawimy się razem. 

Atuty naszego przedszkola:

 • miła i życzliwa atmosfera,
 • zabawa i nauka pod opieką oddanej i wykształconej kadry,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • kształcenie ekologocznej postawy,
 • efektywna współpraca z rodzicam

Personel przedszkola:

Nauczycielka: Bc. Zuzana Mladá
Nauczycielka: Bc. Olga Kowalczyková
Asystent pedagoga: Renata Drozdová
Tercjanka : Soňa Waszutová
Kierowniczka kuchni : Monika Murinová

Ogólne informacje

 • Obiady należy odgłaszać najpóźniej do 6:45 danego dnia!
 • Prosimy rodziców o zapłacenie szkolnego, przelewem na konto do 17 dnia bieżącego miesiąca.
 • Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8:00.
 • Wszystkie dzieci powinny w związku z regulaminem w kuchni chodzić na obiady.
 • Dziecko nie może chodzić tylko na śniadania.
 • Prosimy rodziców o codzienne czytanie gazetki informacji dla rodziców, która znajduje się w małej sieńce po wejściu do przedszkola.
 • Prosimy bardzo rodziców o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola.

Linki

Najnowsze posty

Kontakty