Povinně zveřejňované údaje

2023

Střednědobý výhled pro rok 2024 a 2025

Leták k doučování

Na škole probíhá v období leden - srpen 2023 doučování financované z Národního plánu obnovy ( fond Next Generation EU).

Schváleny rozpočet pro rok 2023 (jpg)

2022

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Návrh na rozpočet pro rok 2023

Schválený rozpočet pro rok 2022.

Výroční zpráva rok 2021

Schválený rozpočet pro rok 2022 a střednědobý výhled 2023/2024

Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021

Výroční zpráva Základní školy Ropice za školní rok 2021

2021

Výroční zpráva rok 2021

Rozpočet pro rok 2021 - 2023

Schválený rozpočet 2021

Návrh rozpočtu pro rok 2022 s výhledem

2020

Výroční zpráva Ropice 2020 o hospodaření

Příloha k výroční zprávě 2019 č.1

Příloha k výroční zprávě 2019 č.2

Návrh a schválený rozpočet pro rok 2020

Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové
organizace za rok
2019

Návrh rozpočtu pro rok 2020 výhled 2020 - 2022

Schválený rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Výpis z usnesení 19. schůze rady obce Ropice

Výroční zpráva 2019 - 2020

2019

Schválený rozpočet pro rok 2019

Návrh rozpočtu pro rok 2019 výhled 2020 - 2021

Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

Schválený rozpočet pro rok 2020

Školní řád

Výroční zpráva základní školy Ropice za školní rok 2018/2019

2018

Rozpočet pro rok 2018

Rozpočet pro rok 2018 výhled 2019 - 2020

Výroční zpráva 2018

Školní řád 2018

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2017

Výroční zpráva 2017

Účetní uzávěrka 2017 včetně přílohy

Protokol o schvalování účetní závěrky 2017

Výpis z usnesení o schválení účetní závěrky 2017

GDPR

Informace školy o ochraně osobních údajů 1

Informace školy o ochraně osobních údajů 2

Oznámení pověřence

Směrnice o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - internetové stránky

Informace školy o ochraně osobních údajů - školka

Projekty

Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Ropice

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Na škole probíhá v období leden - srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy ( fond Next Generation EU).

OZDRAVNÝ POBYT FILIPOVICE

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Ropice I

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky a děti v ZŠ a MŠ Ropice II

projekt SFZP pro rok 2021 : Učíme se v přírodě při ZŠ Ropice

Škola v přírodě 2. 11. - 9. 11. 2021

Dotace Státního fondu životního prostředí České republiky na Školu v přírodě ve Filipovicích 2018

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice I - předmět a cíle projektu

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice II - financování projektu

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice III

Multifunkční učebna ICT

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

mléko do škol

Naše škola se podílí na podpoře zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků prostřednictvím projektu
Mléko do škol

ovoce a zelenina doškol

Naše škola se podílí na podpoře zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny prostřednictvím projektu
Ovoce a zelenina do škol

Schválený rozpočet 2021