Mateřská škola

Mateřská škola

Předškolní výchova má v obci Ropice dlouhou tradici. Spadá do 60.ých let minulého století. Mateřská škola byla tehdy umístěna do starého zámku. Nová a zároveň nynější budova byla slavnostně otevřena 15.10.1961. Nyní spadáme pod Základní školu a jsme příspěvkovou organizací, jejímž provozovatelem je Obecní úřad v Ropici. Kromě české a polské třídy je v provozu školní kuchyně. V prostorách ZŠ byla vytvořena speciální třída pro děti předškolního věku. Zde mají děti program přizbůsoben tak, aby jejich příprava na vstup do ZŠ byla co nejlepší.

Zelená školka

Pracujeme podle Školního vzdělávacího plánu pod názvem ZELENÁ ŠKOLKA. Jeho záměry jsou prozářeny vším, co je pro člověka nejcennější – darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všemu kolem nás. Je zaměřen především na enviromentální výchovu. Vedeme děti ke kladnému postoji k živé a neživé přírodě. Děti se seznamují se světem….navštěvují během roku ostrovy, na kterých je čekají nová dobrodružství a poznatky. Soustředíme se na lidskou bytost a její potřeby …. nikoli na výchovné metody. Hlavním cílem je pomoci dítěti k dosažení vlastní nezávislosti a podpora schopnosti dítěte samostatně jednat. Děti se učí formou hry, pokusů…..tím, že mají možnost si vše osahat.

 • snažíme se být co nejvíce venku, v lese, na louce
 • pěstujeme kytičky, stromy, byliny
 • využíváme toho co nám nabízí příroda
 • vyrábíme si vlastní sirupy, sušíme si vlastní ovoce
 • žijeme v souladu s přírodou a učíme se mít rádi sami sebe i ostatní

Vytáhli jsme si to nejlepší z Klasické školky, Montessori pedagogiky a Lesní školky. Spojili jsme to dohromady a děláme vše tak, aby u nás bylo dětem co nejlépe.

V rámci programu školy nabízíme:

 • Smíšenou třídu s celodenní individuální péčí k dětem ve věku od 2-5 let.
 • Samostatnou třídu pro předškolní děti 5-6let.
 • Práci formou Metody dobrého startu
 • Program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou
 • Možnost vstupu rodičů do třídy během adaptačního období
 • Plavecké kurzy
 • Lyžařské kurzy

V rámci vyučování pak dětem nabízíme:

 • „Veselé pískání“ (flétna)
 • Formou hry se dále děti seznamují s anglickým jazykem
 • Volba délky odpoledního odpočinku

Děti provázejí dnem:

VEDOUCÍ UČITELKA – Bc. SILVIE TROMBIKOVÁ
P. UČITELKA – ZUZANA MIECHOVÁ
P. UČITELKA – DIANA INGHAM
P. UČITELKA – REBEKA CIENCIALOVÁ

O čistotu prostředí se starají:

PANÍ ŠKOLNICE: PETRA KLUZOVÁ
PANÍ UKLÍZEČKA: LUCIE MIŚOVÁ

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Listopad, listopad

Krásné a zároveň proměnlivé listopadové počasí nám umožnilo prozkoumávat znaky charakterizující podzim. Děti zjistily jakou

více zde »

Kontakty