Mateřská škola

Mateřská škola

Předškolní výchova má v obci Ropice dlouhou tradici. Spadá do 60. let minulého století. Mateřská škola byla tehdy umístěna do starého zámku. Nová a zároveň nynější budova byla slavnostně otevřena 15.10.1961. Nyní spadáme pod Základní školu a jsme příspěvkovou organizací, jejímž provozovatelem je Obecní úřad v Ropici. Kromě české a polské třídy je v provozu školní kuchyně. V prostorách ZŠ byla vytvořena speciální třída pro děti předškolního věku. Zde mají děti program přizbůsoben tak, aby jejich příprava na vstup do ZŠ byla co nejlepší.

Zelená školka

Pracujeme podle Školního vzdělávacího plánu pod názvem ROK STROMŮ. Jako inspirace posloužila publikace Rok stromů autorky Vladimíry Ottomanské. Program vychází z konkrétních podmínek a možností školy. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání života. Prostřednictvím působení zkušených pedagogů, kteří mají osobní i profesionální předpoklady, chceme umožnit dětem prožít aktivní a radostné dětství. Snažíme se o to, aby děti získávaly zkušenosti, dovednosti a vědomosti vlastním prožitkem. Vedeme děti cestou, která podporuje rozvoj environmentální senzitivity, a proto se snažíme co nejvíce činností realizovat venku, v lese, na poli, na zahradě. Rozvíjíme u dětí kladný vztah ke všem formám živé a neživé přírody. Chceme, aby byly děti spjaty s přírodou, aby věděly, že je nutné se o přírodu starat, a ne ji ničit. Aby pochopily, že chceme-li z přírody čerpat, tak jí musíme umět i dát. Pohybovými aktivitami venku i ve vnitřních prostorách se snažíme o zlepšování tělesné zdatnosti dětí, podporujeme rozvoj sebeobslužných činností a vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a samostatnosti. Důležité pro nás také je, aby byla vzdělávací témata spojena s praktickým životem.

Vytáhli jsme si prvky z Klasické školky, Montessori pedagogiky a Lesní školky. Spojili jsme to dohromady a děláme vše tak, aby u nás bylo dětem co nejlépe.

V rámci programu školy nabízíme:

  • Smíšenou třídu s celodenní individuální péčí k dětem ve věku od 2-5 let
  • Samostatnou třídu pro předškolní děti 5-6let
  • Práci formou Metody dobrého startu
  • Program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou
  • Možnost vstupu rodičů do třídy během adaptačního období
  • Volba délky odpoledního odpočinku
  • Plavecké kurzy
  • Lyžařské kurzy

Děti provázejí dnem:

VEDOUCÍ UČITELKA – Bc. SILVIE TROMBIKOVÁ
P. UČITELKA – ZUZANA MIECHOVÁ
P. UČITELKA – Bc. KATEŘINA BORUTOVÁ
P. UČITELKA –  NIKOL SVANCAROVÁ

O čistotu prostředí se starají:

PANÍ ŠKOLNICE: PETRA KLUZOVÁ
PANÍ UKLÍZEČKA: LUCIE MIŚOVÁ

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Moje tělo

O tom, že je naše tělo jednou velkou záhadou se měli Broučci možnost přesvědčit na

více zde »

Kontakty