Enviromentální výchova

Enviromentální výchova

Environmentální výchova (EV) v mateřské škole

Děti venku, ohrožený druh

Děti venku, ohrožený druh? je první česká publikace, která přehledně shrnuje výsledky výzkumů o kontaktu dětí s přírodou z celého světa. Petr Daniš, autor publikace a ředitel vzdělávacího centra TEREZA, prostudoval přes 130 děl odborné literatury a shrnul rozsáhlé výhody, které má kontakt s přírodou pro zdraví, učení a celkový rozvoj osobnosti u dětí.

(Klikem na obrázek otevřete publikaci)

Sběr papíru - Soutěž s panem Popelou

Recyklohraní

Den Země 22. 4.

Den Země se slaví od roku 1970. Jedná se o celosvětovou událost s cílem rozšířit povědomí o významu ochrany životního prostředí.

Od úterý 19. 4. si děti ve školce povídaly o tom, co všechno na Zemi máme, jaké máme počasí, jak můžeme Zemi pomáhat, aby byla čistší, jak se šetří vodou, hrály hry na třídění odpadů. V pátek na výpravě jsme si vyrobili hada z PET lahví. Hada jsme vzali na procházku k obecnímu úřadu, kde jsme si ukázali barevné kontejnery na odpad a zopakovali si, co do nich patří. Hada jsme potom náležitě sešlapali a „schovali“ do správného žlutého kontejneru. Pak jsme se vydali k rybníkům hledat žáby. Děti splnily 4 úkoly a za odměnu si vyrobily žabku znázorňující její životní cyklus. 

Světový den vody 22. března

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen v roce 1993 na 22. březen.

Děti si ve školce tento den povídaly o tom, kde se voda bere, jak putuje kapička vody v přírodě, zjišťovaly, jaká jsou skupenství vody, seznamovaly se s nezastupitelným významem vody pro život na Zemi. Celý rok jsou děti vedeny k šetření vody, vědí, proč se vodou nesmí plýtvat. 

Na páteční výpravě jsme se vydali hledat vodu do přírody. U dubů jsme pozorovali tekoucí potůček a stojatou vodu jsme si prohlédli u rybníků. Pod lupou jsme pozorovali čistotu vody, na sluníčku u vody se vyhřívali pavouci, tak jsme měli možnost pozorovat i je. U rybníka jsme dokonce zahlédli vodní ptáky – volavku a divoké kachny. Nakonec jsme ve školce pozorovali špinavou vodu pod mikroskopem.

Mikroskopy opět v akci

Venku vládne paní zima, a i my ve školce se musíme přizpůsobit jejímu kralování. Aby nám jeden studený pátek neumrzly venku nosy, rozhodli jsme se tentokrát výpravu pojmout trošku jinak. Vydali jsme se do lesa vybaveni kbelíky a kelímky. Děti měly za úkol nasbírat do nich materiál na pozorování pod mikroskopem. Až jsme měli přírodnin dostatek, vrátili jsme se do školky a pěkně v teple herny jsme si naše úlovky prohlédli pořádně zblízka.

22. 10. Den stromů

Nápad slavit Den stromů vznikl už v předminulém století v americkém státě Nebraska a myšlenka oslav Dne stromů se rychle šířila dál po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum těchto oslav je všude jiné, záleží na klimatických podmínkách a nejlepším období pro vysazování stromů.

V České republice bylo datum první oslavy svátku stromů stanoveno právě na 20. 10. 2000. Stromové slavnosti se u nás v minulosti slavily, ale až bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný přišli s nápadem na obnovení této tradice. 

My jsme si s dětmi o stromech ve školce také povídali. Vysvětlovali jsme si, proč jsou pro nás důležité, k čemu stromy vůbec „slouží“, jak se o ně můžeme starat, popisovali jsme si, jak stromy vypadají, pro koho vytváří domov.. V pátek na výpravě jsme oslavy završili procházkou k dubům a k břízkám. Více o této výpravě zde https://zsams-ropice.cz/materska-skola/vypravy/

První procházka s mikroskopy

Děti začínají do mateřské školy nosit kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu a tak jsme se také společně vydali na procházku ke kaštanům nějaké posbírat a hlavně je pořádně prozkoumat. 

Poprvé jsme měli možnost „vyvětrat“ naše nové pomocníky pro pozorování přírody – dva bezdrátové mikroskopy. Tyto mikroskopy jsme zakoupili z finančních prostředků, které nám poskytla firma Bonatrans Group a.s. v rámci udílení Bonagrantů. Za tento dar v hodnotě 9 300 Kč moc děkujeme. Veliké díky patří také panu Cieslarovi za zprostředkování, ochotu, pomoc a vyřizování.

Děti v cíli procházky hledaly na zemi nejen kaštany, ale také objekty k pozorování. Prohlédli jsme si ve zvětšené podobě slupku, povrch i vnitřek kaštanu, různé listy, kousky kůry, prozkoumali jsme zblízka plíseň na rozlomeném kaštanu. Děti jsou výborní průzkumníci a našli pár hmyzíků schovávajících se v různých skulinách. Jejich pozorování pod mikroskopem bylo trošku složitější, protože nám nechtěli stát modelem. Jeden brouček to naštěstí celé prospal a ukázal se nám v celé své obří kráse. 

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Moje tělo

O tom, že je naše tělo jednou velkou záhadou se měli Broučci možnost přesvědčit na

více zde »

Kontakty