Výpravy

Výpravy

CO JE TO VÝPRAVA?

Dlouhá vycházka, při které se veškeré činnosti odehrávají v přírodě. Hra v přírodě a s přírodními materiály skvěle napomáhá všestrannému rozvoji dítěte. Při hře venku dítě zapojuje všech pět smyslů a rozvíjí široké spektrum svých tělesných i mentálních schopností. Pobyt v přírodě prospívá tělu, mysli, vztahům a v neposlední řadě i celé planetě – známe-li přírodu, chováme se k ní ohleduplněji a s úctou. Prospěšnost pobytu venku potvrzuje i řada výzkumů z oblasti medicíny, psychologie i pedagogiky. Budeme tedy s dětmi poznávat přírodu, její podmínky a zákony. Budeme pracovat s přírodními materiály, hledat a pozorovat zvířata, poznávat stromy a rostliny, stavět přístřešky v případě deště…. a mnoho dalšího. Protože příroda je to nejlepší hřiště na světě. :):)

Vycházky se budou konat za každého počasí a děti budou svačit venku, proto prosíme rodiče, aby měly děti vždy v pátek ve školce:
– batůžek s pitím
– pláštěnku
– gumáky
– vhodné oblečení na pobyt v přírodě za daného počasí

Děti budou svačit v altánu na zahradě a poté se vydáme na cestu. 

Dračí výprava 4. listopadu 2022

Konečně jsme se dočkali větrného pátku a vyrazili na dračí výpravu. Chvílemi jsme si na větřík sice museli počkat, ale děti alespoň vědí, že k pouštění draků je ho opravdu zapotřebí.


Výprava k hájence 21. října 2022

Datum 20. října se pojí se svátkem stromů. Sice jsme žádný strom nezasadili, ale vydali jsme se na jejich průzkum do lesa k hájence. Zjistili jsme proč jsou pro nás stromy důležité, pojmenovali jsme si částí, ze kterých se skládají, víme, že na některých větvích rostou listy, na jiných zase jehličí. O tom, že nejsou všechny kmeny stejně široké jsme se přesvědčili jejich měřením, ať už za pomocí provázků nebo objímáním. Proměnili jsme se na malíře a vyzkoušeli výtvarnou techniku frotáž. Kromě papíru a voskovek jsme k frotování nic nepotřebovali (tedy až na přírodniny) a zanedlouho vznikaly krásně podzimně laděné obrázky kůry a listů. Chvílemi jsme ani malovat nemuseli a přesto z nás byli umělci, stačilo jen přiložit nebo zaměřit vyřezané šablony na nějaké místo a pozorovat, jak je příroda vybarvila sama. Bezpochyby nejlepší aktivitou byly hrátky s listy a válení sudů z kopce. Nebojte, nebylo mokro a my jsme krásně procvičili své motorické dovednosti😊


Výprava Tajemství lesa" 14. října 2022

Díky teplému podzimnímu počasí jsme mohli i tuto výpravu zahájit svačinou v altánu na školní zahradě. Po posílení jsme si nasadili batůžky na záda a vyrazili. Původně bylo v plánu pouštění draků. Zdálo se, že ranní větrné počasí nám aktivitu umožní, bohužel vítr zcela ustál. A že se drakům opravdu bez větru nelétá dobře, jsme se nakonec museli přesvědčit. S dětmi jsme se dohodli, že drakiádu necháme na příště a vyrazili jsme prozkoumat podzimní les. Vyhledávali jsme a přiřazovali různě zbarvené přírodniny, zahráli si loto s materiály, které nám les nabídl, sbírali žaludy, čepičky. Našli jsme několik dubů, zjistili odkud se v lese vzaly, jak vypadají jejich listy. Ani tentokrát děti neodolaly hře na schovávanou a také si vyzkoušely, jak se leze na strom. A jestli naši Broučci a Motýlci vědí, jak se chovat v lese? Zkuste se jich zeptat😊 Zpáteční cestu jsme zvládli vcelku rychle, a protože mladším dětem zůstalo trochu času, chvíli jsme si vyplnili hrátkami v parku na hřišti.


Výprava ke „kaštanům“ 7. října 2022

Na první výpravu v tomto školním roce si to naše nožky namířily ke „kaštanům“. Své oči děti podrobily zkoušce při sbírání, a že je mají šikovné, svědčí 8 kg kaštanů, které jsme si s sebou přinesli do MŠ. „Broučci i Motýlci“ už vědí, že strom se nejmenuje kaštan, ale jírovec maďal. Kaštany a žaludy se jim trochu pletou, proto jsme pozorovali a popisovali jak vypadají, postřehovali rozdíly a to nejen mezi plody, ale také mezi stromy, ze kterých nám popadaly. Přilehlou cestu děti vyzdobily svými nápaditými obrázky a stavbami z přírodnin. Zahrály si na schovávanou a na honěnou. Při hře na honěnou jsme se ale ani trochu nezapotili, protože jsme neběhali my, při podávání plodů v kruhu se honili kaštan a žalud. Výprava byla fajn. A jak to víme? No přece od dětí:)

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Jablíčkové odpoledne

Přestože se akce jmenovala „Jablíčkové odpoledne“, vše začalo již v dopoledních hodinách, kdy jsme společně s dětmi

více zde »

Kontakty