Výpravy

Výpravy

CO JE TO VÝPRAVA?

Vycházka, při které se veškeré činnosti odehrávají v přírodě. Hra v přírodě a s přírodními materiály skvěle napomáhá všestrannému rozvoji dítěte. Při hře venku dítě zapojuje všech pět smyslů a rozvíjí široké spektrum svých tělesných i mentálních schopností. Pobyt v přírodě prospívá tělu, mysli, vztahům a v neposlední řadě i celé planetě – známe-li přírodu, chováme se k ní ohleduplněji a s úctou. Prospěšnost pobytu venku potvrzuje i řada výzkumů z oblasti medicíny, psychologie i pedagogiky. Budeme tedy s dětmi poznávat přírodu, její podmínky a zákony. Budeme pracovat s přírodními materiály, hledat a pozorovat zvířata, poznávat stromy a rostliny, stavět přístřešky v případě deště…. a mnoho dalšího. Protože příroda je to nejlepší hřiště na světě. :):)

Délku vycházky upravujeme s ohledem na venkovní teploty, při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, špatné kvalitě ovzduší se vycházky nekonají. V teplejších dnech budou děti svačit v altánu na školní zahradě

Prosíme rodiče, aby měly děti vždy v pátek ve školce:

– batůžek s pitím (v zimním období doporučujeme čaj v termoláhvi)
– pláštěnku
– vhodnou obuv a oblečení na pobyt v přírodě za daného počasí

Výprava ke golfovému hřišti, 26. května 2023

O Ropici jsme se už dozvěděli spoustu zajímavosti, ale kam nás nožky zavedou na této výpravě bylo hádankou. Protože jsou děti šikovné, brzy zjistily, že naším cílem je golfové hřiště. Golf jsme si nezahráli, což děti trochu mrzelo. Pro nás p. uč. je to výzvou do budoucna, pokusit se tento sportovní zážitek zajistit. Cestou jsme si udělali zastávku a rozložili své malířské potřeby, vyrobili si barvy z bláta a dalších přírodnin a to také nebylo úplně špatné. Některé děti ani malovat nechtěly, spokojily se s mícháním bláta a pozorovaly jeho měnící se hustotu.

Můj dům, můj hrad, 19. května 2023

V tomto týdnu jsme se s dětmi věnovali tématům Můj dům a Moje rodina, proto jsme se na výpravě vydali do lesíku a různá obydlí postavili. Stavby z přírodnin jsou dětmi jednou z nejoblíbenějších činností, nepotřebují žádné hračky ani rady, nechávají svou fantazii pracovat na plné obrátky. O tom, že šla práce Broučkům i Motýlkům od ruky a že se fantazii meze nekladou se můžete přesvědčit na fotografiích.

Na louce, 12. května 2023

Díky nádhernému, slunečnému počasí jsme zahájili naši cestu svačinou v altánu na školní zahradě. Bezpochyby top zážitkem na této výpravě bylo pro většinu dětí zdolávání překážkové dráhy z balíků sena. Neodolali jsme ani kráse rozkvetlých luk a přestože děti učíme, ať netrhají kytky ani další rostliny, vytvořili jsme si rozkvetlé vázičky.


Cestou necestou, polem nepolem

I takto bychom mohli začít povídání o naší výpravě ke Smyčkům. Na chůzi po cestě jsme zvyklí, ale cesta přes pole nám dala trochu zabrat. Když jsme ale dorazili do cíle, kde nás čekal Matějíčkův tatínek s babičkou, tak jsme si na chvíli odpočinuli. Nejen, že nám ukázali malé kačenky s jejich maminkou, ale podívali jsme se taky na slepičky a indické běžce. Když jsme si prohlídli všechna zvířátka, tak se s námi Matějíček podělil i o svou trampolínu, klouzačku a houpačku. U Smyčků jsme dostali taky malé občerstvení a dobrůtku do batůžku. Počasí nám ten den přálo a výprava se všem líbila. Moc děkujeme rodině Matějíčka Smyčka za pozvání, opravdu jsme si to užili.


Dubnové výpravy

Dubnové počasí je opravdu aprílové, mnohdy se zdálo, že jaro snad ještě ani nezačalo. Vyrazili jsme tedy s dětmi do okolí znaky jara hledat. Vytvořili jsme si „žižalária“ a ve školce pak pozorovali, jak se žížaly chovají v novém prostředí. 

V dubnu slavila Země svátek a abychom i my byli naší planetě prospěšní, dali jsme se do úklidu školní zahrady, poskytli potřebnou péči naším keřům a dalším rostlinám, s pomocí uhlí filtrovali vodu.

Jedním z jarních témat, kterým se věnujeme jsou zvířata a jejich mláďata. Zahráli jsme si na detektivy a vypátrali hned několik domácích a hospodářských zvířat (kočky, psy, slepice, kohouty, prasata, krávy, ovce), pozorovali jsme také daňky a jejich mláďata. Po náročném pátrání jsme si „odpočinuli“ na hřišti. A kdo odpočívat nepotřeboval, zapojil se do připravených pohybových her.

Voda, vodička 24. a 31. března 2023

Na 22. března připadá Světový den vody. Kromě toho, že jsme se s dětmi věnovaly tomuto tématu v MŠ, vyrazily jsme za poznáním také na výpravy. V Ropici jsme objevili a prozkoumali jak vody tekoucí, tak stojaté. Děti by bezpochyby kromě sladké vody uvítaly i vodu slanou, ale takovou výpravu bychom časově nezvládli realizovat 😊 Ve zvětšovacích kelímcích jsme pozorovali čistotu Ropičanky a vodní hmyz. U rybníka jsme si zvládli vodu sami přefiltrovat. Vodu jsme použili také k výrobě kompasu a protože toto byl pokus „na ostro“, velice nás překvapilo, že kompasy fungovaly a krásně nás nasměrovaly na sever. Při toulání okolím si nemůžeme nevšimnout probouzejícího se jara. Ropice v mnoha místech už krásně rozkvetla, zazelenala. Děti poznávají jarní květiny, některé musíme moc pochválit, jak jsou znalé. Užíváme si sluníčko, tedy pokud zima zrovna nevystrčí své drápky.


Jarní procházka s úkoly 17. března 2023

Zima se sice ještě stále hlásí o slovo, ale v přírodě se již objevují první znaky jara a my jsem vyrazili za jejich objevováním. Našli jsme několik jarních kytiček, pozorovali a hladili kočičky na vrbách, přeskakovali potůček, poslouchali ptačí zpěv. Zjistili jsme, že broukům je stále ještě zima a moc jich ze svých úkrytů doposud nevylezlo. Pár jedinců jsme po náročném pátrání objevili a pozorovali ve zvětšovacích kelímcích. Hodit kámen do potoka, bylo jednoduché, ale zabodnout klacek do hlíny, to bylo zapeklité zadání. Děti musely samy přijít na to, kde to jde lépe a kde hůře, radily si a vysvětlovaly, proč to tak je, a protože mají chytré hlavičky, nakonec činnost všechny zvládly. 


Zasněžená výprava 20. ledna 2023

Tak jsme se dočkali! Využili  jsme krásného zimního počasí a vyrazili s dětmi ven do přírody, užít si pořádnou legraci. Na procházce jsme pozorovali, jak zima proměnila zelenou přírodu v bílou a také zvědavá zvířátka, která se na nás přišla podívat. Vydali jsme se k nedalekému kopci, děti ho sjížděly na lopatách, hrály koulovanou, dělaly andělíčky a užívaly si sněhové nadílky naplno.


Výprava ke krmelci 6. ledna 2023

Za zvířátky jsme měli původně v plánu vyrazit již před Vánocemi, nepříznivé počasí nám výlet neumožnilo a tak jsme se do lesa vydali na Tři krále. Děti naplnily krmelec jablíčky, mrkví, kaštany a žaludy a na stromy pověsily pro ptáčky jablka. Věříme, že si zvířata na dobrotách pochutnají i po Vánocích.


Výprava Mezinárodní den hor

Páteční výprava byla obohacující a plná her. Jelikož máme 11.12.2022 Mezinárodní den hor a počasí nám přálo, mohli jsme tak pozorovat hory obklopené bílou peřinou. Děti si mohly v  přírodě vyzkoušet výtvarnou činnost spojenou s pohybovou hrou. Měly za úkol pár cvičení na zahřátí a za každý splněný úkol si vybarvily suchou pastelou jednu horu. Také se naučily básničku, a protože jsou děti zvídavé, ptaly se, která hora se kde nachází.


Výprava za daňky

V pátek 2. prosince jsme se procházkou vydali k oboře s daňky. Z lesíku na nás vykukovaly tři hlavičky, museli jsme se ale pořádně soustředit a zapojit své zrakové vnímání, abychom je našli. Jeden odvážlivec se nám vydal naproti, ukázal se v celé své kráse a společně s dětmi nám zapózoval na fotografie. Na výpravě jsme potkali celou řadu domácích zvířat, povídali jsme si, čím jsou pro člověka užitečná, co nám dávají. Do kroku jsme si prozpěvovali píseň Krávy, krávy. Cestou jsme počítali kolik jsme prošli mostů, pod kolika teče Ropičanka a sbírali jsme klacíky na výrobu vánočních dekorací.


Výprava k Vojtíškovi 11. listopadu 2022

Na této výpravě jsme se vydali k našemu kamarádovi Vojtíškovi. Po cestě nás čekalo vřelé přivítání a úžasné pohoštění. Děti měly možnost prohlédnout si některá domácí zvířata a jejich mláďata. Zjistily čím se živí, jak se o ně starat. Bezpochyby největší radost měly, když si mohly pohladit štěňátka a koťátka. Dozvěděly se také, co se u Vojtíška pěstuje a dokonce dostaly výslužku v podobě zeleninového balíčku. Trochu jsme se bály, zda děti cestu zvládnout, ale o tom, že mají energie na rozdávání nás přesvědčily, když místo odpočinku dováděly na zahradě na odrážedlech a na zpáteční cestě ještě některé závodily v běhu. Moc děkujeme rodičům i prarodičům za pozvání, hezký program a naplnění bříšek domácími dobrotami.


Dračí výprava 4. listopadu 2022

Konečně jsme se dočkali větrného pátku a vyrazili na dračí výpravu. Chvílemi jsme si na větřík sice museli počkat, ale děti alespoň vědí, že k pouštění draků je ho opravdu zapotřebí.


Výprava k hájence 21. října 2022

Datum 20. října se pojí se svátkem stromů. Sice jsme žádný strom nezasadili, ale vydali jsme se na jejich průzkum do lesa k hájence. Zjistili jsme proč jsou pro nás stromy důležité, pojmenovali jsme si částí, ze kterých se skládají, víme, že na některých větvích rostou listy, na jiných zase jehličí. O tom, že nejsou všechny kmeny stejně široké jsme se přesvědčili jejich měřením, ať už za pomocí provázků nebo objímáním. Proměnili jsme se na malíře a vyzkoušeli výtvarnou techniku frotáž. Kromě papíru a voskovek jsme k frotování nic nepotřebovali (tedy až na přírodniny) a zanedlouho vznikaly krásně podzimně laděné obrázky kůry a listů. Chvílemi jsme ani malovat nemuseli a přesto z nás byli umělci, stačilo jen přiložit nebo zaměřit vyřezané šablony na nějaké místo a pozorovat, jak je příroda vybarvila sama. Bezpochyby nejlepší aktivitou byly hrátky s listy a válení sudů z kopce. Nebojte, nebylo mokro a my jsme krásně procvičili své motorické dovednosti😊


Výprava Tajemství lesa" 14. října 2022

Díky teplému podzimnímu počasí jsme mohli i tuto výpravu zahájit svačinou v altánu na školní zahradě. Po posílení jsme si nasadili batůžky na záda a vyrazili. Původně bylo v plánu pouštění draků. Zdálo se, že ranní větrné počasí nám aktivitu umožní, bohužel vítr zcela ustál. A že se drakům opravdu bez větru nelétá dobře, jsme se nakonec museli přesvědčit. S dětmi jsme se dohodli, že drakiádu necháme na příště a vyrazili jsme prozkoumat podzimní les. Vyhledávali jsme a přiřazovali různě zbarvené přírodniny, zahráli si loto s materiály, které nám les nabídl, sbírali žaludy, čepičky. Našli jsme několik dubů, zjistili odkud se v lese vzaly, jak vypadají jejich listy. Ani tentokrát děti neodolaly hře na schovávanou a také si vyzkoušely, jak se leze na strom. A jestli naši Broučci a Motýlci vědí, jak se chovat v lese? Zkuste se jich zeptat😊 Zpáteční cestu jsme zvládli vcelku rychle, a protože mladším dětem zůstalo trochu času, chvíli jsme si vyplnili hrátkami v parku na hřišti.


Výprava ke „kaštanům“ 7. října 2022

Na první výpravu v tomto školním roce si to naše nožky namířily ke „kaštanům“. Své oči děti podrobily zkoušce při sbírání, a že je mají šikovné, svědčí 8 kg kaštanů, které jsme si s sebou přinesli do MŠ. „Broučci i Motýlci“ už vědí, že strom se nejmenuje kaštan, ale jírovec maďal. Kaštany a žaludy se jim trochu pletou, proto jsme pozorovali a popisovali jak vypadají, postřehovali rozdíly a to nejen mezi plody, ale také mezi stromy, ze kterých nám popadaly. Přilehlou cestu děti vyzdobily svými nápaditými obrázky a stavbami z přírodnin. Zahrály si na schovávanou a na honěnou. Při hře na honěnou jsme se ale ani trochu nezapotili, protože jsme neběhali my, při podávání plodů v kruhu se honili kaštan a žalud. Výprava byla fajn. A jak to víme? No přece od dětí:)

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Akční červen

Červen byl naplněný spoustou akcí a zážitků. Hned první červnový den děti patřičně oslavily svůj

více zde »
Mateřská škola

Budoucí Motýlci

Čas plyne jako voda a z některých našich malých Broučků se už v příštím školním roce stanou

více zde »
Mateřská škola

Broučci na farmě

Prázdniny jsou již za dveřmi, děti čeká bezpochyby spousta zážitků, ale ani my ještě neleníme

více zde »

Kontakty