Zapisy do przedszkola

Zapisy do przedszkola

LINK DO WPISÓW ELEKTRONICZNYCH:

 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsams-ropice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=42039

– po zgłoszeniu się elektronicznie otrzymacie potwierdzenie o registracji.  Elektroniczne zgłoszenie prosimy przynieść do przedszkola do zapisów. 

–  podczas zapisu zapraszamy do zwiedzenia pomieszczeńn dotychczasowego przedszkola. W budynku naszego przedszkola przebiega rekonstrukcja. Zapraszamy na adres Ropica 142.

– do zapisu można przynieść wypełnione zgłoszenie, które jest niżej , resztę dokumentów otrzymacie przy zapisach

 Cieszymy się na spotkanie z Wami,  

Žádost k zápisu - Przedszkole

Kritéria k přijímání dětí do mateřské
školy – Przedszkole

6. Přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání

6.1       Do mateřské školy jsou děti přijímány v době zápisu a to od 2
května do 16 května

 6. 2      Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

a)     do mateřské školy – Przedszkole, se přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(povinné vzdělávání dětí, které dovrší věku 5 let do 31.8. stávajícího roku)

b)     přednostní přijetí dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, zároveň patří do spádové mateřské školy

c)     do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se
přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku
věku, pokud mají místo trvalého          pobytu,
v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

d)    
do mateřské školy
– Przedszkole,  budou děti z obce Nebory upřednostňovány při přijetí, před dětmi
z jiných okolních obcí, z důvodů odloučeného pracoviště základní školy v
Neborech,, které náleží do právního subjektu Základní školy v Ropici

e)     v případě nenaplnění kapacity, mohou být do MŠ
přijímány děti mladší 3 let, podle následujících kritérií

e1)
přednostně budou přijaty děti, jejichž starší sourozenec již navštěvuje ZŠ nebo
MŠ Ropice,

e2) v ostatních případech bude rozhodovat věk dítěte

f) děti můžou být přijímány i během školního roku, pokud
není naplněná kapacita

 

 

Linki

Najnowsze posty

Kontakty