Vlivem mimořádných opatření byly pozměněny rozvrhy všech tříd. V sekci základní školy byly přidány rozvrhy 4. a 5. ročníku. Rozvrhy ostatních ročníků budou průběžně doplněny.