Zajištění provozu školní družiny během prázdninového období.