ŠKOLA V PŘÍRODĚ DEN PÁTÝ

Jak jsme se dneska měli?

Jedním slovem – báječně. Dneska nám přálo počasí, proto jsme pro děti uspořádali sportovní olympiádu. Po třídách soutěžili ve čtyřech disciplínách – hod na cíl, skok z místa, sprint a štafetový běh. 

Při sobotě děti neměly klasické vyučování, ale nahradilo ho učení formou hry – edukativní pracovní listy, tvorba pavoučka z ořechových skořápek. Své přátelské vztahy prohlubovaly tvorbou „pavoučí sítě“. 
Odpolední program sloužil k rozšiřování teoretického povědomí o okolní přírodě – zábavný kvíz. Zbytek dětí putovalo za zvířátky do lesa, konkrétně za ptáčky. Děti si vytvářely hnízděčka, krmily hladová ptáčata a zahřály se při pohybových hrách. Řada dětí se proháněla po hřišti za balónem v rytmu píšťalky pana trenéra.
Večerní program byl hvězdně obsazen, děti si pro nás připravily divadelní představení. Za své výkony byly odměněny bouřlivým potleskem.