TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

30.9.2022 se konal turnaj v přehazované, která zastřešila obec Ropice.
Zúčastnilo se 6 družstev za škol spadajících do regionu povodí Stonávky.
 
Žáci ZŠ Ropice se umístili na 1. místě.