Na skok v 1. třídě

Většina našich dětí se už brzy chystá k zápisu do školy a tak jsme moc rádi přijali pozvání nakouknout za dveře 1. třídy. Děti vcházely do třídy dost opatrně a s respektem. I těm nejupovídanějším najednou docházela slova. Přivítala nás nejen paní ředitelka s paní asistentkou, ale pokukovali po nás  všichni prvňáčci. Ti nám svými úsměvy dávali najevo, že jsou moc rádi, že se před svými mladšími kamarády mohou předvést. Motýlci se usmívali taky, protože všechny tyhle šikovné děti přece znají z chodeb naší ,,velké’‘ školy.  Společně jsme si pak  zazpívali i zarecitovali. Podívali jsme se na to, jak prvňáčci umí pracovat s interaktivní tabulí, poslechli si,  jak už krásně čtou a správně počítají. K této příležitosti dostaly děti od paní ředitelky pěknou knížku a malou sladkost.  Zpět do třídy mateřské školy se děti vracely jako vítězové. Příští rok se takhle půjdeme podívat na ně…..